ДОБРЕДОЈДОВТЕ

На онлајн апликацијата за резервација на аранжманите на ЕУРОТУРС ШТИП за 2016 година.

РЕЗЕРВИРАЊЕТО

РЕЗЕРВИРАЊЕТО

Е едноставно, брзо, бесплатно и не е потребно поседување на платежна картичка.

Станува целосно потврдено во моментот на вашата уплата на минимум предвидениот капар во наведениот рок од програмата на аранжманот

Капарот може да се изврши во било која банка или пошта на жиро сметка што гласи на име „ЕУРОТУРС-СПЕКТАКЛИ“ или кај овластените уплатни места ширум Република Македонија.